STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWEGO SZLAKU ŚW. JAKUBA OTRZYMAŁO DOTACJĘ NA PROMOCJĘ SZLAKU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA NA TERENIE ŻUŁAW
I MIERZEI WIŚLANEJ.
 

Parafia św. Jakuba Apostoła w Tuji

82-100 Nowy Dwór Gdański

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 142;
obecnie 250

W Tui znajduje się kościół pomocniczy pw św. Jakuba, wybudowany w stylu gotyckim w XIV wieku, przebudowany
w XIX wieku.