STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWEGO SZLAKU ŚW. JAKUBA OTRZYMAŁO DOTACJĘ NA PROMOCJĘ SZLAKU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA NA TERENIE ŻUŁAW
I MIERZEI WIŚLANEJ.
 

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS 13 Lipca 2012 roku pod nr 0000425174. Celem statutowym Stowarzyszenia jest:
a) Propagowania idei pielgrzymowania Drogami Świętego Jakuba Apostoła;
b) Rozwijanie turystyki kulturowej;
c) Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego;
d) Propagowanie i ochrona walorów przyrodniczych;
e) Udzielanie pomocy osobom pielgrzymującym;
f) Wszechstronne informowanie o Drogach Świętego Jakuba Apostoła.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) konserwacja i modernizacja obiektów zabytkowych idących na szlaku Św. Jakuba Apostoła.
a) Budowanie nowych odcinków szlaków Świętego Jakuba, utrzymywanie i konserwację
odcinków już istniejących, w tym budowanie innych szlaków turystycznych ułatwiających
dojście do Dróg Świętego Jakuba Apostoła;
b) Prowadzenie działalności wydawniczej;
c) Organizowanie i udział w imprezach związanych z tematyką Dróg Świętego Jakuba Apostoła;
d) Prowadzenie miejsc noclegowych, gastronomicznych na potrzeby pielgrzymów;
e) Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami realizującymi podobne cele;
f) Propagowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie patologiom społecznym;
g) Prowadzenie działań edukacyjnych.

Uchwały 2012:

uchwała nr 1

uchwała nr 2

uchwała nr 3

uchwała nr 4

uchwała nr 5


 

Uchwały 2013

uchwała nr 1


 

Statut Stowarzyszenia

strona nr 1; strona nr 2; strona nr 3; strona nr 4; strona nr 5; strona nr 6; strona nr 7