STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWEGO SZLAKU ŚW. JAKUBA OTRZYMAŁO DOTACJĘ NA PROMOCJĘ SZLAKU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA NA TERENIE ŻUŁAW
I MIERZEI WIŚLANEJ.
 

Kościół pw. Podwyższenia krzyża św. w Przezmarku

Gm. Elbląg

Obiekt wpisany do rejestru zabytków podr. A-1213

Ks. Proboszcz Lucjan Husak

Pierwsze informacje o kościele pochodzą z 1345 roku. Został on odbudowany w 1573r., po pożarze.
W kościele znajduje się zabytkowy dzwon z 1402 roku oraz granitowa kropielnica z granitu. W 1718 roku powstał barokowy ołtarz główny. Z pierwszej połowy XVII w. pochodzi ambona na granitowej podstawie i ława z herbem miasta.

W kościele Zachowały się trzy zabytkowe obrazy z 1844roku: "Ukrzyżowanie", "Wniebowstąpienie",
"Ostatnia wieczerza" oraz organy z 1713 roku. Przy kościelne znajduje się zabytkowy cmentarz.