STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWEGO SZLAKU ŚW. JAKUBA OTRZYMAŁO DOTACJĘ NA PROMOCJĘ SZLAKU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA NA TERENIE ŻUŁAW
I MIERZEI WIŚLANEJ.
 

O PROJEKTACH

Poniżej wymienione zostały projekty zainicjowane przez Stowarzyszenie. Klikając na tytuł projektu przeczytacie Państwo szczegóły informacji o naszych przedsięwzięciach.

 1. "Szlak Kościołów Gotyckich na Żuławach, etap I - modernizacja kościołów w Mątowach Wielkich i Starej Kościelnicy".
  Projekt partnerski, będący II etapem większego przedsięwzięcia pod ogólnym tytułem Szlak Kościołów Gotyckich na Żuławach.
  Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na potrzeby rozwoju produktu turystycznego "Żuławy", przez zrównoważone wykorzystanie atutów kulturowych i historycznych regionu. Powstanie nowej oferty turystycznej w postaci Szlaku Kościołów Gotyckich przyczyni się do wzrostu liczby turystów odwiedzających region, przyczyni się również do częstszego korzystania ze spuścizny kulturowej kościołów przez społeczność lokalną.
  Cele projektu:
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i inwestycyjnej powiatu malborskiego,
 • Ochrona i konserwacja obiektów gotyckich,
 • Wydłużenie sezonu turystycznego,
 • Promocja powiatu malborskiego i całych Żuław,
 • Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu.
 • Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85 % kosztów kwalifikowanych. Harmonogram realizacji zakłada prace budowlane do IV kwartału 2013 roku.
  W wyniku prac konserwatorskich odnowione zostaną dwa obiekty sakralne (dwa kościoły). Beneficjentem projektu i partnerem wiodącym jest Parafia Rzymskokatolicka w Mątowach Wielkich.
  1. Konserwacja kościoła w Próchniku.


   Inwestycja realizowana była w miesiącach wrzesień i październik 2012 r. Prace budowlane polegały na rozebraniu zniszczonej przypory przy zakrystii z jej odtworzeniu, oczyszczeniu cokołu kamiennego, uzupełnieniu ubytków i innych pracach konserwatorskich. Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Ministerstwa Kultury.
  2. Konserwacja kościoła w Przezmarku


   W ramach inwestycji, która miała miejsce w 2012 roku miała miejsce wymiana dachówki połaci północnej nawy głównej i połaci prezbiterium z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk patyna. Nastąpiło ponadto wzmocnienie konstrukcji stropu nad prezbiterium, wykonanie dezynfekcji i wzmocnień więźby dachu w części północnej nawy głównej i całego prezbiterium, wykonanie rekonstrukcji sterczyn nad prezbiterium z odtworzeniem kwiatonów sterczyn. Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Ministerstwa Kultury.
  3. Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dzwonnicy kościelnej w Mikoszewie, gmina Stegna.


   Zakresem projektu będą prace konserwatorskie na zabytkowej dzwonnicy przy kościele w Mikoszewie. Prace budowlane pozwolą zachować elewację zewnętrzną oraz dach dzwonnicy. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2013 r. Środki na jej cel zostały pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  4. Odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła gotyckiego w Miłoradzu.


   Projekt dotyczy prac konserwatorskich elewacji zewnętrznej kościoła. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2013 r. Środki na jej cel zostały pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  5. Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu kościoła gotyckiego w Orłowie, Gmina Nowy Dwór Gdański


   Projekt dotyczy prac konserwatorskich elewacji zewnętrznej oraz dachu kościoła. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2013 r. Środki na jej cel zostały pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  6. Remont zabytkowego Kościoła pw. Św. Jakuba w Niedźwiedzicy w zakresie wykonania izolacji wodochronnych, wymiany pokrycia dachowego i obróbki blacharskiej oraz prac konserwatorskich.


   Projekt dotyczy zakresu zgodnego z pracami wymienionymi w tytule. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2013 r. Środki na jej cel zostały pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich