STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWEGO SZLAKU ŚW. JAKUBA OTRZYMAŁO DOTACJĘ NA PROMOCJĘ SZLAKU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA NA TERENIE ŻUŁAW
I MIERZEI WIŚLANEJ.
 

Kościół Św. Antoniego w Próchniku

Strumykowa 36; 82-300 Elbląg

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 66/16

Ks. Tadeusz Mazur SDB

Kościół gotycki z drugiej połowy XIV wieku (ok. 1360)
Jeden z kościół filialnych parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łęczu. Pierwotną wieżę kościoła dwukrotnie rozbierano, obecna wieża kościoła została dobudowana
w 1905r. Malowidła pochodzące z XV w. zamalowano w XIX w. W 1906r Malowidła zostały częściowo odnowione.   W kościele znajduje się późnogotycki ołtarz, i dzwon
z XVI w.