STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWEGO SZLAKU ŚW. JAKUBA OTRZYMAŁO DOTACJĘ NA PROMOCJĘ SZLAKU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA NA TERENIE ŻUŁAW
I MIERZEI WIŚLANEJ.
 

Parafia Niepokalanego Serca NMP Pomorskiej Wsi

Pomorska Wieś46; 82-318 Pomorska Wieś

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 692

Ks. Proboszcz Lucjan Husak

Zabytkowy Kościół gotycki pochodzący z drugiej poł. XIV w. Kościół spłonął w pożarze i na nowo został odbudowany
w latach 1671-1673. Wieżę rozebrano w roku 1758
i wybudowano nową w roku 1766. Ołtarz główny kościoła pochodzi z r. 1683. W końcu XIX w. wybudowano nową ceglaną zakrystię.