STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWEGO SZLAKU ŚW. JAKUBA OTRZYMAŁO DOTACJĘ NA PROMOCJĘ SZLAKU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA NA TERENIE ŻUŁAW
I MIERZEI WIŚLANEJ.
 

Parafia Św. Mikołaja w Pogrodziu

Pogrodzie 39; 82-340 Tolkmicko

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-3884

Ks. Proboszcz Leszek Śpiewak

Pogrodzie@salezjanie.pl

Najprawdopodobniej kościół został wybudowany
w XIV w. Prawdopodobnie kościół dotrwał do 1885 r.
W czasie rozbiórki odkryto na dębowej belce szczytu datę 1366. Obecny pseudogotycki kościół pochodzi
z 1885r. W kościele Zachowała się renesansowa ambona z 1650r., dwa obrazy z przedstawieniami Piety
i Św. Mikołaja, a także dwie rzeźby.