STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWEGO SZLAKU ŚW. JAKUBA OTRZYMAŁO DOTACJĘ NA PROMOCJĘ SZLAKU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA NA TERENIE ŻUŁAW
I MIERZEI WIŚLANEJ.
 

Kościół filialny p.w. Św. Barbary Parafia Rzymsko-katolicka
w Orłowie

Ul. Żuławska 19; 82-100 Nowy Dwór Gdański

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 135;
obecnie 244

Ks. Proboszcz Arkadiusz Dekarski

Dekan@vp.pl

www.lubieszewo.elblag.opoka.org.pl

Kościół wzniesiony w połowie XIV wieku od początku swego istnienia pełnił rolę filii parafii pw. Św. Elżbiety
w Lubiszewie. Do ściany kościoła została dobudowana
w późniejszym okresie niska , drewniana wieża.