STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWEGO SZLAKU ŚW. JAKUBA OTRZYMAŁO DOTACJĘ NA PROMOCJĘ SZLAKU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA NA TERENIE ŻUŁAW
I MIERZEI WIŚLANEJ.
 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła
w Niedźwiedzicy

Niedźwiedzica 5; 82-113 Drewnica

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 133;
obecnie 242

Ks. Proboszcz Dariusz Łyczakowski

dlndg@op.pl

Gotycki kościół wybudowano w 1348 roku. W kościele znajduje się dzwon, pochodzący z 1590r. W środku kościoła znajduje się ambona z XVII wieku i ołtarz z XVIII w.