STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWEGO SZLAKU ŚW. JAKUBA OTRZYMAŁO DOTACJĘ NA PROMOCJĘ SZLAKU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA NA TERENIE ŻUŁAW
I MIERZEI WIŚLANEJ.
 

Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Milejewie

Milejewo 58; 82-316 Milejewo

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-557

Zabytkowy kościół gotycki pw. Św. Stanisława pochodzący
z drugiej połowy XIV w. Budowla kościoła jest ceglana.

W latach 1856-1860. dobudowano wieżę. W kościele zachował się barokowy ołtarz główny i prospekt organowy
z 1734 roku. Z czasów średniowiecznych pochodzi granitowa kropielnica i XIV - wieczny dzwon.