STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWEGO SZLAKU ŚW. JAKUBA OTRZYMAŁO DOTACJĘ NA PROMOCJĘ SZLAKU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA NA TERENIE ŻUŁAW
I MIERZEI WIŚLANEJ.
 

Kościół pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa

Łęcze 48; 82-340 Tolkmicko

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr

Ks. Proboszcz Dmochowski Miroslaw

Pierwsza wzmianka kościoła pochodzi z 1214r.
Kościół parafialny wybudowano na początku XV wieku.
W 1746r rozebrano średniowieczny kościół szachulcowy
i wybudowano nowy, barokowy, który stoi do dziś.
Kościół jest murowany z cegły. W 1881r do fasady dobudowano murowaną czworoboczną wieżę - dzwonnicę
z zegarem.