STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWEGO SZLAKU ŚW. JAKUBA OTRZYMAŁO DOTACJĘ NA PROMOCJĘ SZLAKU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA NA TERENIE ŻUŁAW
I MIERZEI WIŚLANEJ.
 

STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA I ROZWOJU SZLAKU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA NA ŻUŁAWACH
I OKOLIC ZALEWU WIŚLANEGO

UL. Gen K. Pułaskiego 1g; 82-300 Elbląg

Tel. 55/237-03-86

bursztynowy@szlak-swjakuba.pl