STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWEGO SZLAKU ŚW. JAKUBA OTRZYMAŁO DOTACJĘ NA PROMOCJĘ SZLAKU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA NA TERENIE ŻUŁAW
I MIERZEI WIŚLANEJ.
 

Parafia św. Mikołaja w Elblągu

Ul. Mostowa 18; 82-300 Elbląg

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-521

Pod koniec wieku XIII została zbudowana świątynia.
W latach 1330 - 1380 w pełni rozkwitu gotyku kościół został przebudowany jego wygląd zaczął przypominać bazylikę. W wieku XIV i XV kościół
po raz kolejny został przebudowany, dobudowano
do kościoła trzy wieże, z których środkowa otrzymała w roku 1598 piękny renesansowy hełm.

Po wojnie odbudowa kościoła odbyła się dopiero w 1949. W 1954 powstała nowa konstrukcja dachu trójkalenicowego wykonanego z żelbetu. W latach 1969-1989 wykonano witraże w kościele.

W roku 1993 wieża katedralna została pokryta blachą miedzianą, a w roku 1999 nastąpił kapitalny remont konstrukcji dachowej i całkowita wymiana poszycia dachowego katedry.